sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline
Hotline
0973 891 089 - 0971 221 989

Thùng đựng rác và xe gom rác

Thùng đựng rác
Thùng đựng rác
Nhà máy sản xuất lắp ráp
Nhà máy sản xuất lắp ráp
Xe gom rác 3 bánh
Xe gom rác 3 bánh
Xe gom rác 3 bánh
Xe gom rác 3 bánh
Thùng phân loại rác
Thùng phân loại rác
Thùng phân loại rác
Thùng phân loại rác
Thùng đựng rác
Thùng đựng rác
Thùng đựng rác
Thùng đựng rác
Thùng đựng rác
Thùng đựng rác

Quy trình xử lý rác hữu cơ

Nắp hố ủ rác hữu cơ
Nắp hố ủ rác hữu cơ
Chế phẩm vi sinh
Chế phẩm vi sinh
Thùng ủ rác hữu cơ
Thùng ủ rác hữu cơ

Hóa chất diệt mối, muỗi và côn trùng

Delta Pro 3.0EC
Delta Pro 3.0EC
HI-CHLON 70
HI-CHLON 70
Hóa chất diệt mối, muỗi và côn trùng
Hóa chất diệt mối, muỗi và côn trùng
Hóa Chất, Chế Phẩm Diệt Côn Trùng, Khử Trùng
Hóa Chất, Chế Phẩm Diệt Côn Trù...
Hóa Chất, Chế Phẩm Diệt Côn Trùng, Khử Trùng
Hóa Chất, Chế Phẩm Diệt Côn Trù...
Hóa Chất, Chế Phẩm Diệt Côn Trùng, Khử Trùng
Hóa Chất, Chế Phẩm Diệt Côn Trù...

Vật tư y tế phòng, chống dịch

Quần áo bảo hộ
Quần áo bảo hộ
Khẩu trang y tế 4 lớp
Khẩu trang y tế 4 lớp
Khẩu trang vải
Khẩu trang vải

Chế phẩm vi sinh

Chế phẩm vi sinh
Chế phẩm vi sinh
Chế phẩm vi sinh
Chế phẩm vi sinh
Chế phẩm vi sinh
Chế phẩm vi sinh

Hệ thống cột lọc nước sạch

Hệ thống cột lọc nước sạch
Hệ thống cột lọc nước sạch
Hệ thống cột lọc nước sạch
Hệ thống cột lọc nước sạch
Hệ thống cột lọc nước sạch
Hệ thống cột lọc nước sạch